Зареждане...

Жилищен кредит


Предимства

Промоционална лихва от 2,25% в лева и евро*

Безплатна застраховка Имущество на база пазарната стойност на имота* за целия срок на кредита, с което спестявате значителни средства.

Издаване на Сертификат за отпускане на ипотечен кредит.

Възможност за сключване на Индивидуална рискова застраховка "Живот".

Общи условия по застраховка Имущество

Предназначение

Покупка на жилищен имот.

Ремонт и довършителни работи на жилищен имот.

Рефинансиране на жилищен кредит, отпуснат от друг кредитор.

Строителство на еднофамилна къща.

Обща информация

Срок: от 5 до 25 години.

Размер на кредита: до 100 000 евро / 200 000 лева.

Финансиране: до 80% от стойността на имота.

Обезпечение: Ипотека върху имота, за който се отпуска кредитът, или върху друг недвижим имот, собственост на кредитополучателя, или трето лице.

Специалните условия са валидни при превод на работна заплата, ползване на пакет Алианц Старт+ или пакет Алианц Старт++ и сключване на Индивидуална рискова застраховка "Живот" с включени рискове временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност и смърт на застрахования.

Лихвени условия

Лихвата е променлива и се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка в зависимост от валутата и обезпечението.

Методика за референтен лихвен процент

Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните лихвени условия по него след оценка на кредитоспособността на клиента.

Изчислете вноска


Размер на кредита
Валута
Предназначение
Начин на погасяване
Срок

Заявете среща