Зареждане...

Жилищен кредит


Предимства

Лихва от 2,50% в лева и евро*

Безплатна застраховка Имущество* за целия срок на кредита, с което спестявате значителни средства.

Издаване на Сертификат за отпускане на ипотечен кредит.

Общи условия по застраховка Имущество

Общи условия по застраховка Живот

Предназначение

Рефинансиране на жилищен кредит, отпуснат от друг кредитор.

Покупка на жилищен имот.

Ремонт и довършителни работи на жилищен имот.

Обща информация

Срок: от 5 до 30 години.

Размер на кредита: до 250000 евро / 500000 лева.

Финансиране: до 85% от стойността на имота.

Обезпечение: Ипотека върху имота, за който се отпуска кредитът, или върху друг недвижим имот, собственост на кредитополучателя, или трето лице.

Специалните условия са валидни при превод на работна заплата и ползване на пакет Алианц Старт+.

Лихвени условия

Лихвата е променлива и се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка в зависимост от валутата и обезпечението.

Методика за референтен лихвен процент

Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните лихвени условия по него след оценка на кредитоспособността на клиента.

Изчислете вноска


Размер на кредита
Валута
Предназначение
Начин на погасяване
Срок

Заявете среща