Зареждане...

Жилищен кредит


Предимства

Лихва от 2,80% в лева и евро*

Безплатна застраховка Имущество* за целия срок на кредита, с което спестявате значителни средства.

Издаване на Сертификат за отпускане на ипотечен кредит.

Общи условия по застраховка Имущество

Общи условия по застраховка Живот

Предназначение

Покупка на жилищен имот.

Ремонт и довършителни работи на жилищен имот.

Обща информация

Срок: от 5 до 30 години.

Размер на кредита: до 250000 евро / 500000 лева.

Финансиране: до 80% от стойността на имота.

Обезпечение: Ипотека върху имота, за който се отпуска кредитът, или върху друг недвижим имот, собственост на кредитополучателя, или трето лице.

Специалните условия са валидни при превод на работна заплата и ползване на пакет Алианц Старт+.

Лихвени условия

Лихвата е променлива и се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка в зависимост от валутата и обезпечението.

Методика за референтен лихвен процент

Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните лихвени условия по него след оценка на кредитоспособността на клиента.

Изчислете вноска


Размер на кредита
Валута
Предназначение
Начин на погасяване
Срок

Заявете среща