Зареждане...

Кредит Жилище


Предимства

Промоционална лихва от 3,33% в лева и евро*

Безплатна застраховка Имущество* за целия срок на кредита, с което спестявате значителни средства.

Издаване на Сертификат за отпускане на ипотечен кредит.

Период на промоциoнална лихва за искания за кредит, подадени до 30.09.2019 г.

Общи условия по застраховка Имущество

Общи условия по застраховка Живот

Предназначение

За рефинансиране на съществуващи кредити в други банки.

За покупка и строителство на жилищен имот, магазин, ателие, офис, кабинет.

За текущи нужди.

Обща информация

Срок: от 5 до 30 години.

Размер на кредита: до 250000 евро / 500000 лева.

Финансиране: до 80% от стойността на имота.

Обезпечение: Недвижим имот в жилищна, административна, търговска сграда (апартамент, къща, гараж, магазин, ателие, офис, кабинет и др.) със степен на завършеност не по-ранна от „груб строеж“ (акт 14).

Специалните условия са валидни при превод на работна заплата и ползване на допълнителни услуги: дебитна карта, безплатна регистрация за интернет банкиране, SMS известяване, кредитна карта.

Лихвени условия

Лихвата е променлива и се определя като сбор от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка в зависимост от валутата и обезпечението.

Методика за референтен лихвен процент

Банката взема решение за отпускане на кредит и определя индивидуалните лихвени условия по него след оценка на кредитоспособността на клиента.

Изчислете вноска


Размер на кредита
Валута
Предназначение
Начин на погасяване
Срок

Заявете среща